Viện kinh doanh và quản lý

Thành lập 10/05/2017 theo Quyết định số 432 QĐ/HBU, trên cơ sở hợp nhất

Khoa Tài chính - Ngân hàng & Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Du lịch.

Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ trong nước và quốc tế, tận tâm với nghề.

Ngành đào tạo

Quản trị kinh doanh

Kế toán - Kiểm toán

Tài chính -Ngân hàng

Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Quản trị khách sạn

Luật kinh tế

Hệ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Liên thông

Thời gian đào tạo

3 Năm

1,5 Năm

4 Năm

TC, TC nghề lên đại học

2.5 năm

CĐ, CĐ nghề lên đại học

1.5 năm

Danh hiệu

sau khi tốt nghiệp

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

Kế toán Kiểm toán

Tài chính ngân hàng

Quản trị DV DL & LH

Quản trị khách sạn

Luật kinh tế

Địa điểm học

215, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Top